Consagració diària a la Immaculada - dec 2013

Verge Immaculada, Mare meva, Maria, jo em consagro a tu, avui i per sempre, perquè tu disposis de mi pel bé dels meus germans; Solament et demano, Reina meva i Mare de

l’església, poder col·laborar fidelment amb tu, per retre el Regne del teu fill en el món. T’ofereixo, per tant, cor Immaculat de Maria, totes les oracions, activitats i sacrificis d’aquest dia perquè aprofundint en el misteri de l’Encarnació del Senyor augmenti en nosaltres el desig de conformar-nos a Ell i la caritat cap als nostres germans. Oh Maria, sense pecat concebuda, prega per nosaltres que recorrem a tu, i pels que a tu no recorren, en particular pels allunyats de l’Església i per tots els qui s’encomanen. Traduït per la jove Elisenda Almirall Fuster.