Consagració

Consagració diària a la Immaculada sep 2013

Verge Immaculada, Mare meva, Maria, jo em consagro a tu, avui i per sempre, perquè tu disposis de mi pel bé dels meus germans; Solament et demano, Reina meva i Mare de l’església, poder col·laborar fidelment amb tu, per retre el Regne del teu fill en el món.

T’ofereixo, per tant, cor Immaculat de Maria, totes les oracions, activitats i sacrificis d’aquest dia perquè, redescobrint la nostra capacitat de ser contemplatius, reconeguem sempre la presència de Déu en el nostre camí.

Oh Maria, sense pecat concebuda, prega per nosaltres que recorrem a tu, i pels que a tu no recorren, en particular pels allunyats de l’Església i per tots els qui s’encomanen.

Traduït per la jove Elisenda Almirall F.

Consagració diària a la Immaculada -agost 2013

Verge Immaculada, Mare meva, Maria, jo em consagro a tu, avui i per sempre, perquè tu disposis de mi pel bé dels meus germans; Solament et demano, Reina meva i Mare de l’església, poder col·laborar fidelment amb tu, per retre el Regne del teu fill en el mónT’ofereixo, per tant, cor Immaculat de Maria, totes les oracions, activitats i sacrificis d’aquest dia perquè la teva condició gloriosa, Verge Immaculada, ens recordi que també nosaltres estem cridats a aconseguir la plenitud de la vida eterna. Oh Maria, sense pecat concebuda, prega per nosaltres que recorrem a tu, i pels que a tu no recorren, en particular pels allunyats de l’Església i per tots els qui s’encomanen a tu.

Tradüit per la jove Elisenda Almirall F.

Consagració diària a la Immaculada - maig 2013

Verge Immaculada, Mare meva, Maria, jo em consagro a tu, avui i per sempre, perquè tu disposis de mi pel bé dels meus germans; Solament et demano, Reina meva i Mare de l’església, poder col·laborar fidelment amb tu, per retre el Regne del teu fill en el món.

T’ofereixo, per tant, cor Immaculat de Maria, totes les oracions, activitats i sacrificis d’aquest dia perquè – com tu, Maria, mare en la fe – aprenguem a deixar-nos plasmar per l’acció renovadora de l’Esperit Sant.

Oh Maria, sense pecat concebuda, prega per nosaltres que recorrem a tu, i pels que a tu no recorren, en particular pels allunyats de l’Església i per tots els qui s’encomanen a tu.

Traduït per la jove Elisenda Almirall F.