Deixem-nos conduir lliurement per Ella

Confiem totes les preocupacions a la Immaculada ja que nosaltres treballem per la seva causa; encara que, evidentment, també nosaltres, per la nostra part, hem de servir-nos de tots els mitjans lícits. Però sense ansietat. Faci's tota la seva voluntat. Deixem-nos conduir lliurement per Ella, on, quan i com Ella vulgui.