Ella sola

La meva salut: que la Immaculada disposi al seu gust, com a cosa i propietat seva. Tant vostès com jo som cosa i propietat seva per sempre; per tant, que Ella sola, exclusiva i lliurement, faci de nosaltres, de la nostra vida, mort i eternitat, el que vulgui, encara que a nosaltres no ens sembli bo... A vegades em sembla com si la meva missió sobre la terra estigués ja conclosa. No ho sé, però ni això ha d'interessar-me perquè Ella sap el que convé i nosaltres hem de pensar solament en Ella, en com conquistar-li el més aviat possible el món sencer.