Pensaments del P. Kolbe 6

Quant a les nostres debilitats personals aquestes no han de desanimar-nos en absolut sinó al contrari: com més miserable sigui un instrument més idoni serà per a manifestar la bondat i la potència de la Immaculada... En quant a la virtut, així com el pecat, procedeix única i exclusivament de la voluntat, només de la voluntat. El que no pot de cap manera la voluntat és debilitar la virtut, és més, la temptació no fa sinó augmentar-la i purificar-la com el foc purifica l'or.