Perles de Sant Maximilià 03

Tots hem de ser molt vigilants perquè aconseguirem complir els vots basant-nos en les nostres pròpies forces. Necessitem la gràcia i amb la gràcia s’ha de col·laborar.

Podem rebre la gràcia de la vigilància de la Mediadora de totes les gràcies. Però encara que rebem la gràcia si la voluntat no la segueix no hi haurà resultats positius. (Traducció al català: Elisenda Almirall Fuster)