Perles de Sant Maximilià 04

Ahir vam dir que, si la Immaculada ho desitja, farem alguna cosa més per Ella. Per això és de menester que les nostres ànimes siguin més pures, les ofrenes que donem a Déu més agradables i, com a resultat, més eficaces per a altres ànimes amb el fi que els que estan a La ciutat de la Immaculada tendeixin cada vegada més cap a la santedat. Tant debò que a la Setmana Santa siguin aprofitades totes les gràcies perquè, per l’amor del Senyor Jesús, paguem amb amor sacrificat i perquè no puguem viure sense sacrificis.

Traduït per la jove Elisenda Almirall F.