Perles de Sant Maximilià - gener 2014

Ella, la Immaculada, s’entregà plenament a Déu: i nosaltres també (...) brindem –nos com a ofrena i entreguem-nos com a instrument inútil en les seves mans, per sempre, sense límit.