Pensaments del P. Kolbe

Nosaltres amem-La concretament

Pensaments del P. Kolbe: Jesús va ser el primer en honrar-la com a Mare seva, posant en pràctica el manament: "Honra al teu pare i la teva mare"; i nosaltres, doncs, hem d'imitar-lo també en això. Encara que amb aquest amor haguéssim experimentat no sé quina intimitat i calor, mai arribaríem a igualar l'amor amb el que Jesús mateix l'ha amat.

Nosaltres amem-la concretament, complint bé tots els nostres deures, del matí a la nit (ja que tot això és la seva voluntat, voluntat de Jesús), a fi de testimoniar el nostre amor a Jesús a través de Maria Immaculada.