Heus aquí l'esclava del Senyor

<<Heus aquí l'esclava del Senyor; facis en mi segons la teva paraula.>> La resposta de Maria a l'àngel es perllonga a l'església, nomenada a manifestar a Crist a la història, oferint-li la seva disponibilitat per què Déu pugui seguir visitant a la humanitat amb la seva misericòrdia. D'aquesta manera el <<sí>> de Jesús i de Maria es renova en el <<sí>> dels sants, especialment dels màrtirs, que són assassinats a causa de l'Evangeli. Ho subratllo recordant que ahir, 24 de març, aniversari de l'assassinat de monsenyor Óscar Romero, arquebisbe de Sant Salvador, es celebrà la Jornada d'oració i dejuni per als missioners màrtirs: bisbes, sacerdots, religiosos, religioses i laics assassinats en el compliment de la seva missió d'evangelització i promoció humana [25-III-2007]