Benet XVI: Paraules marianes (8)

Certament, veiem com també avui el drac vol devorar a Déu que es va fer nen. No temeu per aquest Déu aparentment dèbil. La lluita és una cosa ja superada. També avui aquest Déu dèbil és fort: és la veritable força. Així, la festa de l'Assumpció de Maria és una invitació a tenir confiança en Déu i també una invitació a imitar a Maria en el que ella mateixa va dir: << Aquí tens l'esclava del Senyor! Em poso a disposició del Senyor>>. Aquesta és la lliçó: seguir el seu camí; donar la nostra vida i no prendre la vida. Precisament així estem en el camí de l'amor, que consisteix en perdre's, però en realitat aquest perdre's és l'únic camí per trobar-se veritablement, per a trobar una vertadera vida. Contemplem a Maria elevada al cel. Renovem la nostra fe i celebrem la festa de l'alegria: Déu guanya. La fe, aparentment dèbil, és la veritable força del món. L'amor és més fort que l'odi. I diguem com Isabel: <<beneïda ets tu entre totes les dones>>.