Benet XVI: Paraules marianes (9)

L'Assumpció de la santíssima Verge Maria. Es tracta d'una festa antiga, que té el seu fonament en la sagrada Escriptura. En efecte, la sagrada Escriptura presenta a la Verge Maria íntimament unida al seu Fill diví i sempre solidaria amb ell. Mare i Fill apareixen estretament associats en la lluita contra l'enemic infernal fins la plena victòria sobre ell. Aquesta victòria es manifesta, en particular, amb la derrota del pecat i de la mort, és a dir, amb la derrota d'aquells enemics que sant Pau presenta sempre units (cf. Rm 5, 12.15-21; 1 Co 15, 21-26) Per això, amb la ressurrecció gloriosa de Crist va ser el signe definitiu d'aquesta victòria, així com la glorificació de Maria, també en el seu cos virginal, constitueix la confirmació final de la seva plena solidaritat amb el seu Fill, tant en la lluita com en la victòria. [15 agost 2007]