Benet XVI: Paraules marianes (17)

Ja des dels primers temps, a la fe en Jesucrist, el Fill de Déu encarnat, està unida una veneració particular a la seva Mare, la Dona on en el seu si va assumir la naturalesa humana compartint, fins i tot, el bategar del seu cor, la Dona que el va acompanyar amb delicadesa i respecte durant la seva vida fins a la seva mort en creu i on el seu amor matern ell, al final, el va encomanar al deixeble predilecte i amb ell a tota la humanitat. Amb el seu sentiment matern Maria acull també avui sota la seva protecció a persones de totes les llengües i cultures per a portar-les a Crist unides, en una multiforme unitat. A ella podem recórrer amb les nostres preocupacions i necessitats. Però també hem d'aprendre d'ella a acollir-nos mútuament amb el mateix amor amb el que ella ens acull a tots: a cada un amb la seva singularitat, estimat com a tal i estimat per Déu. En la família universal de Déu amb la que cada persona té reservat un lloc, cada un ha de desenvolupar els seus dons per al bé de tots. [7 de setembre de 2007].