Del Concili Vaticà II (LG) 03

Però alhora dins la raguèlia d’Adam és unida a tots els homes que s’han de salvar, més encara, <<és realment mare dels membres (de Crist)... perquè amb la caritat contribuí al fet que en l’Església nasquéssim els fidels, els quals són membres d’aquell Cap>>. Per això també és considerada membre extraordinari i totalment singular de l’Església, i la seva figura i model més excels en la fe i en la caritat, i l’Església Catòlica, instruïda per l’Esperit Sant, la venera com a Mare amantíssima amb efecte de pietat filial. (Traducció al català: Elisenda Almirall Fuster)