Del Concili Vaticà II (LG) 05

Per aquesta raó, el Sant Concili, en exposar la doctrina sobre l’Església, en la qual el Redemptor diví realitza la salvació, es proposa explicar amb detall tant la participació de la Verge Maria en el misteri del Verb Encarnat i del Cos místic, com el deures dels homes redimits envers la Mare de Déu, mare de Crist i mare dels homes, dels fidels sobretot, sense proposar-se, però, de presentar una doctrina completa sobre Maria ni decidir els problemes que la recerca dels teòlegs encara no ha plenament aclarit. Per tant... després de Crist ocupa en la Santa Església el lloc més elevat i el més acostat a nosaltres.

Traduït per la jove Elisenda Almirall F.