Del Concili Vaticà II (LG) - 06

La Sagrada Escriptura de l’Antic i del Nou Testament i la venerable Tradició presenten de manera cada vegada més clara, com si ens l’anessin fent visible, la col·laboració de la Mare del Salvador en l’economia de la salvació. En efecte, els llibres de l´ Antic Testament descriuen la historia de la salvació, amb la qual es va preparant, pas a pas, la vinguda de Crist al món. Aquest documents primitius, llegits tal com ho fa l’Església i entesos sota la llum de la plena revelació posterior, van presentant a poc a poc, cada vegada més clara, la figura de la dona, Mare del Redentor.

Traduït per la jove Elisenda Almirall F.