Del Concili Vaticà II (LG) - 07

Sota aquesta llum, ella ja és profèticament esbossada en la promesa de victòria sobre la serp (ef. Gn 3,15) feta als primers pares caiguts en pecat. També és ella la Verge que havia de concebre i d’infantar un Fill, que s’anomenaria Emmanuel (cf. Is 7,14) comparant amb Mi 5, 2,3; Mt 1, 22-23). Ella destaca d’entre els humils i els pobres de Jahvè, que d´Ell esperen i reben confiats la salvació. Am Ella, finalment, l’excelsa Filla de Sió, després de la llarga espera de la promesa, es compliren els temps i s’establi la nova Economia, quan el Fill de Déu prengué d´ella natura humana, a fi d’alliberar l’home del pecat amb els misteris de la seva vida terrenal.

Traduït per la jove Elisenda Almirall F.