Del Concili Vaticà II (LG) - 08

Del Concili Vaticà II (LG)

El Pare misericordiós volgué que l’acceptació de la mare predestinada precedís l’Encarnació, perquè així, tal com la dona contribuí a la mor, també la dona contribuís a la vida. Això val sobretot de la Mare de Jesús que infongué en el món la vida mateixa, que tot ho renova, i ha estat dotada per Déu amb els dons dignes d’una missió tan gran.

Traduït per la jove Elisenda A.