Del Concili Vaticà II (LG) -10

Del Concili Vaticà II (LG)

D´aquesta manera, Maria, filla d´Adam, consentint a la paraula divina, esdevingué Mare de Jesús i, abraçant la voluntat salvadora de Déu amb tot el cor i no frenada per cap pecar, es consegrà totalment, com esclava del Senyor, a la persona i a

l´obra del seu Fill, servint, sota Ell i amb Ell, el misteri de la Redempció per gràcia de Déu totpoderós. Amb raó, doncs, els Sants Pares consideren a Maria no pas com a utilizada per Déu de forma merament passiva, ans colabo-rant a la salvació humana amb fe i obediència lliures.

Copiat del Concili Vaticà II (LG) per la jove Elisenda Almirall F.