Del Concili Vaticà II (LG) -12

Aquesta unió de la Mare amb el Fill en l´obra de la salvació es manifesta des del temps de la concepció virginal de Crist fins a la Seva mort; sobretot quan Maria, alcant-se de pressa per visitar Elisabet, aquesta proclamà benaurada per la seva fe en la salvació promesa, i el precurso saltá de goig en la sina de la mare (cf.Lc 1,41-45); i en el naixement, quan la Mare de Déu presentà juiosa als pastors i als Mags el seu hereu, el qual no esquinçà, ans consagrà la seva integritat virginal.


Copiat del concili Vaticà II (LG) per la jove Elisenda Almirall F.