De la vida de Sant Maximilià Kolbe 5

És conegut que des del segle XIX la ideologia liberal va topar de front amb l'església, bé per l'aspecte doctrinal o bé perquè lesionava a la pràctica els seus drets. Amb major o menor mesura va haver a tot Europa disposicions anticlericals per part dels seus governs liberals, els quals caminaven sistemàticament cap a la total secularització de l'Estat, reduint la religió a un fet purament individual i privat. Per altra part, les modernes corrents liberals de pensament, racionalistes i materialistes, tenien un denominador comú: l'ateisme o la indiferència religiosa, si no combatien la religió com a perniciosa pel progrés. La conseqüència era l'abandonament de la fe de grans masses de la població. L'Església, desprestigiada i enormement dificultada en el seu ministeri, ben poc podia fer.