De la Vida de Sant Maximilià Kolbe 6

Kolbe observava tot això no amb la mirada d'un sociòleg o d'un polític; ni tan sols com un intel·lectual, encara que sempre es va sentir atret pels homes de la cultura. La seva mirada és la mirada penetrant i compassiva del creient que va més enllà de les aparences i es deté allí on el bé i el mal té la seva arrel més profunda, en el cor dels seus contemporanis enrarits per les passions i l'odi i el permanent clima bèl·lic i revolucionari. L'any 1917 va ser especialment decisiu pel nostre torturat segle. La guerra iniciada el 1914 semblava no tenir fi i els morts es contaven per milions. A Rússia triomfava la revolució bolxevic i es va implantar el primer règim comunista de la història. Els maçons celebraven triomfalment el segon centenari de la seva fundació i els protestants el quart.