De la vida de Sant Maximilià Kolbe (8)

(Per fra Tomás Gálvez)

Ordes de cavalleria i Milicies d'inspiració n'hi ha hagut moltes i l'orde franciscana no ha estat aliena a algunes d'elles. Per a tots és coneguda la devoció en què els franciscans han professat sempre a Maria, començant pel mateix ant Francesc d'Assís. Els Menors, fidels a aquest esperit marià, han estat sempre al capdavant de la defensa del dogma de la Immaculada Concepció de Maria, proclamat solemnement el 8 de desembre de 1854. El pare Kolbe - que es lamentava que en el seu temps s'escrivís poc de la Verge, amb indecisió i massa teòricament sense treure les necessàries conseqüències pràctiques del dogma -, fundant la M.I volia, sobretot, renovar aquella inesgotable font mariana, "filó d'or del nostre orde i principi de renovació per a la nostra corrompuda societat".