De la Vida de Sant Maximilià Kolbe (14)

Per tot això, Maria apareix com a senyal indiscutible de la victòria del seu Fill sobre la creu i de la seva presència alliberadora entre nosaltres. Així ho veia el pare Kolbe i d'això en va saber treure les corresponents conseqüències pràctiques. Aquest mateix, encarnant a Maria a la seva vida, s'ha fet per a nosaltres un signe d'esperança, de submissió sense reserves a la voluntat de Déu i d'amor compassiu cap a tots els homes.