De la Vida de Sant Maximilià Kolbe (per fra Tomás Gálvez)

No són pocs els prejudicis que existeixen avui en dia a l'hora d'anomenar a Maria. Es té por a fer ombra al seu Fill Jesucrist, l'únic Senyor, Salvador i Mediador entre els homes i Déu, centre de l'univers i Principi i Fi de totes les coses. Certament, la figura de Maria treta del seu context no té cap sentit però cal que ens preguntem si és aquest el cas del pare Kolbe, per al qual Maria apareixia sempre en total referència i dependència de Déu. Ella és l'esclava, serventa, filla, cosa i propietat de Déu; Esposa de l'Esperit Sant i Mare de Jesucrist; per això li semblaven infundats tants temors: " Que poc coneguda és encara en teoria la Immaculada; i menys en la pràctica! Quants prejudicis, incomprensions, dificultats s'agiten en les ments! Permeti la Immaculada il·luminar aquelles tenebres, dissipar aquelles boires fredes i revifar i inflamar sense cap límit l'amor a ella amb total llibertat, sense temors que restringeixin o enfredin els cors. Per què no es busqui al Rei (a Jesús) al costat del palau (Maria), sinó dins del palau, en els seus salons interiors".