De la Vida de Sant Maximilià Kolbe (per fra Tomás Gálvez) (16)

Per altra banda, és precisament la imitació de Jesucrist - tan franciscana- la que ens ha de portar a desterrar qualsevol temor "perquè - diu el pare Kolbe- mai podrem igualar l'amor que li va professar Jesús (a la seva mare); i la nostra santificació consisteix en imitar a Jesús". "Mirem a Jesús - diu també-, el nostre model més perfecte: Ell, que és Déu, la santedat mateixa, es dóna a la Immaculada sense cap reserva, es fa el seu fill, vol que ella el guiï al seu gust durant trenta anys. Tenim la necessitat d'un motiu més gran? Seguim l'exemple de Jesús!". Encara podríem preguntar-nos: Si Crist és el centre, quin sentit té una evangelització com la seva, totalment consagrada a donar a conèixer i fer estimar a Maria? A tot això, ell respon que "és necessari nodrir les ànimes amb la Immaculada per a què el més aviat possible es facin semblants a Ella i es transformin en Ella. Aleshores estimaran a Jesús amb el cor de la Immaculada".