De la vida de Sant Maximilà Kolbe 22

(Per fra Tomás Gálvez)

No sempre era possible passejar o dialogar amb els pacients. La febre l’obligava amb freqüència a guardar repòs. Aleshores pensava amb la importància de la creu: “La creu és l’escola de l’amor”, escriu des del sanatori, a la vegada que desitja que mai falti la creu a la Milícia ni als seus membres perquè “únicament així es purifiquen els desitjos, de manera que ningú que s’inscrigui a ella ni en ella treballi per exhibició o complaença interior sinó solament per pur amor”.

Traduït per la jove Elisenda Almirall F.