De la vida de Sant Maximilà Kolbe 26

(Per fra Tomás Gálvez)

Per començar, diguem que ell va morir sense haver tingut cap notícia sobre aquestes aparicions. El que va passar a Portugal es va divulgar per Europa sobretot després de la Segona Guerra Mundial. Tanmateix, es donen algunes coincidències interessants: a Cova de Iria es va aparèixer la Verge a tres nens els dies 13 de cada mes, entre maig i octubre de 1917. L’última de les aparicions fou tres dies abans que fundessin a Roma la Milícia de la Immaculada. A Fàtima, la Verge havia manifestat la seva preocupació pel creixent allunyament de la fe a tot el món, principalment a Europa. Era la mateixa preocupació que va moure al pare Kolbe a l’acció. Dues coses demanava la Verge com a remei per a evitar el desastre: conversió i consagració de tot el món al seu Cor Immaculat. No era aquest l’objectiu de la M.I? Els seus estatuts senyalen com a fi principal: “procurar la conversió dels pecadors” per tots els mitjans legítims necessaris i mitjançant una “total i espontània entrega de sí mateixos a Maria Immaculada com a instrument en les seves mans”.

Traduït per la jove Elisenda Almirall F.