De la vida de Sant Maximilà Kolbe 30

El convent de Grodno es va quedar petit. Les bales de paper i les màquines aviat ho ompliren tot, fins i tot els passadissos. Per altra banda, feia algun temps que trucaven a la porta molts joves demanant ser admesos a l’Orde, atrets per aquella nova forma de vida religiosa i franciscana. Existia també l’inconvenient de la dependència de l’editorial respecte a la comunitat, en la que tots els seus membres estaven compromesos.

A la Província, per regla general, es veia amb bons ulls aquella nova forma d’evangelització encara que alguns pensaven que, una vegada sanejada l’economia, l’editorial hauria d’estabilitzar-se i orientar part dels seus ingressos cap a altres fins també legítims. Però el Pare Kolbe s’oposà rotundament a tals projectes. L’editorial, segons la seva opinió, havia de créixer fins que no quedés ningú, ni en el present ni en el futur que no fos conquerit per la Immaculada.

Traduït per la jove Elisenda Almirall F.